ANALÝZA PRODEJŮ FARMACEUTICKÝCH PREPARÁTŮV systému jsou uplatněny více než 10tileté zkušenosti z jeho používání v řadě farmaceutických společností. Analýza prodejů farmaceutických preparátů poskytuje okamžitý, přesný a podrobný přehled o odběrech preparátů jednotlivými subjekty na farmaceutickém trhu. Systém slouží jako zdroj informací o regionálních prodejích s přesností na jednotlivé odběratelské subjekty a jednotlivé preparáty. Výsledky analýzy prodejních dat tvoří přirozenou zpětnou vazbu pro řízení prodejního týmu. Regionální analýza prodejních dat spolu s regionálními prodejními plány jsou nezbytnými podklady pro získání aktuálního přehledu o plnění regionálních prodejních plánů a vytvářejí tak efektivní nástroj pro motivaci obchodních zástupců.

 

 

Systém nabízí pestrou paletu výstupů, jak obsahem, tak formou k dosažení optimálního využití informací obsažených v systému. Ze systému lze získávat výstupy v nejrůznějších formách: tabulky, souhrny, grafy, kontingenční tabulky, kontingenční grafy, mapy, jejichž obsahem jsou prodejní data vyhodnocená různými statistickými metodami na základě zadaných kriterií a parametrů.

 

 

Systém lze přizpůsobit každému uživateli dle jeho požadavků díky jeho konfigurovatelnosti, flexibilitě a modularitě. Systém je neustále rozvíjen tak, aby pokrýval potřeby a využíval nové možnosti moderních technologií. Systém je dodáván s tištěnou dokumentací (uživatelský manuál , stručný průvodce). Systém má snadné intuitivní ovládání, které poskytuje maximální uživatelský komfort. Uživatelům je k dispozici podpora v podobě hot line a help desk. Systém lze provozovat na různých platformách Windows 98/Me, Windows 2000 a Windows XP. Systém velice úzce spolupracuje se systémem MS Office, zejména s aplikací MS Excel. Většina výstupů je realizována právě jeho prostřednictvím. Pro tisk adresových štítků je využívána aplikace MS Word a její hromadná korespondence.

 

Při vývoji programového systému byl kladen důraz na jeho obecnost. Každý uživatel si může nadefinovat skupiny preparátů, preparáty a jejich ceny, obchodní zástupce - reprezentanty a jim přidělené regiony (včetně plánovaných budgetů), distributory, typy odběratelů a odběratele sám podle svých požadavků. Je samozřejmě možné všechny zmíněné údaje průběžně upravovat a doplňovat. Programový systém umí zpracovávat jak data pro Českou, tak i pro Slovenskou republiku (součástí dodávky jsou databáze odběratelů (lékáren), "naučené" automatické identifikaci odběratele (lékárny)).

 

Funkce:

 

 

Novinky

 

 

Prodejní data - zdroje, sběr, import a zpracování

 

Data o prodeji lze načíst z dat dodaných distributory (disketa, e-mail) nebo z jiného zdroje s prodejními záznamy např.výstup fakturačního či skladového systému. Údaje mohou být v nejrůznější podobě, nejčastěji ve formě databáze, tabulky (MS Excel) nebo textového souboru. Na všechny formáty dat o prodejích používané distributory je programový systém připraven a bez problémů si s nimi poradí. Programový systém zpracovává postupně prodejní položky a automaticky identifikuje jejich jednotlivé parametry (preparát, konečného odběratele, počet prodaných balení a datum prodeje) a poté je začlení do prodejní databáze. Případné ruční vkládání dat podle sestav dodaných distributory je též možné.

 

Výstupy

 

Výsledky se zobrazují na obrazovce nebo je možno je exportovat do tabulkového procesoru MS Excel a pořídit z nich nejrůznější tabulky, grafy, souhrny, kontingenční tabulky, kontingenční grafy a mapy. Součástí instalace je modul Mapy. Lze nadefinovat formáty tabulek pro export do MS Excelu podle Vašich představ a při opakovaném použití jenom patřičný formát vybrat z nabídky. Příklady tiskových výstupů jsou součástí přílohy nabídky. Pomocí uživatelských exportů je možno automaticky aktualizovat prakticky libovolný systém tabulek obsahujících informace o aktuálních prodejích a prodejních plánech.

 

 

 

Bezpečnost dat

 

Programový systém "ANALÝZA PRODEJŮ" je navržen pro práci v počítačové síti. Přístup do něho je chráněn systémem hesel s přesně vymezenými přístupovými právy, zamezujícím neoprávněnému přístupu. Systém má vestavěnou kontextovou nápovědu. Zálohováním dat na disketu nebo disk lze zajistit bezpečnost dat.

 

Instalace

 

Součástí dodávky programového systému je instalace, základní nastavení databází a zaškolení obsluhy. Jsme schopni akceptovat Vaše požadavky a přizpůsobit program Vašim představám.

 

Externí zpracování a distribuce

 

Zajišťujeme externí zpracování Vašich dat a jsme schopni vyjít Vašim požadavkům vstříc. Zajistíme každý měsíc do Vámi určeného data
shromažďování dat od distributorů (diskety, e-mail), hlídání smluvených termínů dodání dat (komunikace s distributory - telefon, e-mail) a kontrola došlých dat (nečitelné diskety, data o prodejích cizích preparátů, atd.)
načtení prodejních dat od distributorů a provedení eliminace duplicity prodejních položek (přesuny preparátů mezi distributory, od kterých odebíráte data)
kompletní zpracování do požadovaných výstupů ve formě tabulek, grafů a mapek v MS Excelu; zpracované výstupy je možno dodat jako soubory na disketě nebo jako tiskové výstupy na papíře, případně rozeslat kompetentním osobám elektronickou poštou

 
© Deneb 2015