LÁZEŇSKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM


Lázeňský informační systém je ucelený informační systém zajiťující zpracování ubytovací a zdravotnické agendy lázeňských a hotelových zařízení. Počátky jeho vývoje se datují od roku 1991 a od této doby je zhodnocován zkušenostmi a poznatky spokojených uživatelů i vývojového týmu.

Systém je tvořen těmito moduly:


Hotel


Modul zajišťuje hotelovou a ubytovací agendu včetně
vyúčtování lázeňské péče zdravotním pojišťovnám


Ordinace lékaře


Slouží k vedení kompletní zdravotní agendy
lázeňského zařízení

Časování procedur


Modul je určen k plánování procedur pacientovi

Pokladna


Tento modul využívají ostatní moduly k realizaci hotovostních finančních operací. Samostatně pak zajišťuje prodej služeb a zboží, kterému současně vede jednoduchou skladovou evidenci

Sklad léčiv


Modul mimo běžné skladové evidence sleduje také výdej léčiv podle lékaře apod

© Deneb 2015