ORDNINACE LÉKAŘE


Modul je určen pro pracoviště lázeňského lékaře a lázeňské sestry. Zajišťuje vedení kompletní zdravotní dokumentace lázeňských hostů, eviduje osobní údaje pacienta, anamnesu, průběh léčby, kontroly, požadavky a výsledky laboratorních a dalších vyšetření, předepisuje procedury apod. Vytváří zprávu z příjmu, dekurz a propouštěcí zprávu.
Při opakovaném pobytu nabízí historii.
Díky velké variabilitě a uživatelské přizpůsobivosti modul plně respektuje systém práce lékaře, umožňuje definovat jak pracovní postup tak i tiskové výstupy. Podporovány jsou i cizojazyčné tisky: angličtina, němčina, ruština.
Nejefektivnější využití Ordinace lékaře je ve spojení s moduly LIS-Hotel, který poskytuje základní informace o pacientovi a příp. vyúčtovává pobyt zdravotní pojišťovně, LIS-Časování procedur, kterému jsou předávány předepsané procedury k načasování a LIS-Sklad léčiv, evidující léky předepisované pacientovi.

 

Základní funkce modulu:

 

• vedení základní zdravotní dokumentace (anamnesa, medikace, diagnoza, dieta, laboratorní a další vyšetření, kontroly apod.)
• předepisování procedur s přehledem o aktuální obsazenosti
• předepisování léků
• žádanky na laboratorní vyšetření
• elektronické načítání laboratorních výsledků
• žádanky na externí vyšetření
• diář lékařských kontrol
• lékařská pohotovostní služba
• cizojazyčná podpora
• flexibilita tiskových výstupů, uživatelsky nastavitelný obsah a forma
• kompletní historie

Ovládání modulu je intuitivní a velmi snadné.
Základem agendy je seznam hostů (pacientů), kteří jsou aktuálně v zařízení léčeni. Výběrem hosta ze seznamu je otevřena jeho zdravotní karta.

 

Vedení zdravotní dokumentace

 

Při zapisování do jednotlivých položek zdravotní dokumentace je lékaři k dispozici množství pomocných textů a šablon, které si může sám nadefinovat. Postup při vyšetření si lékař může stanovit sám dle svých zvyklostí, přičemž je kontrolováno, aby nebyla žádná položka opomenuta. Dle nastavení mohou být jednotlivé záznamy automaticky lékařem datovány a podepsány.

 

Předepisování procedur

 

Procedury jsou vybírány z jednotlivých skupin, které si může lékař nadefinovat a uzpůsobit organizaci a pořadí skupin i jednotlivých procedur. Lékař stanoví počet nebo cyklus podávání procedur a zadá pokyny pro personál poskytující proceduru.
Při předepisování může lékař nahlédnout do obsazení předepisovaných procedur a je informován o celkovém počtu a ceně procedur, o průměrném počtu a průměrné ceně na den.
Modul rovněž umožňuje nastavit minimální počet procedur a maximální částku za procedury.
Pro zjednodušení práce jsou lékaři k dispozici sady procedur, uživatelsky definovatelné např. dle jednotlivých typů pobytů či podle indikací, které je dále možno upravovat, doplňovat a vzájemně kombinovat.

 

Předepisování léků

 

Při předepisování léků je lékař informován o současné skladové zásobě a ceně léků. Po vydání léků sestrou je lék automaticky odepsán ze skladu.
V modulu Sklad léků jsou pak k dispozici statistiky o nákupu a spotřebě léků podle lékařů apod.

 

Tiskové výstupy

 

Modul nabízí flexibilní výstupy s uživatelsky definovatelným obsahem v několika jazykových verzích. Základní jsou zpráva z příjmu, dekurz a propouštěcí zpráva.
© Deneb 2015