SLUŽBY


Externí zpracování dat - AČR, AP


Při zájmu o externí zpracování Vašich dat jsme schopni vyjít vstříc Vašim požadavkům. Každý měsíc do smluvně dohodnutého data zajistíme:

- shromažďování dat od distributorů, hlídání smluvených termínů dodání   dat a kontrola došlých dat
- načtení a identifikace prodejních dat od distributorů
- kompletní zpracování do požadovaných výstupů ve formě tabulek,
  grafů a mapek v MS Excelu
- zpracované výstupy v elektronické nebo tištěné podobě


Mailing


Představuje v praxi přímé oslovení Vašeho obchodního partnera prostřednictvím poštovní zásilky. Vybereme pro Vás dohodnutou cílovou skupinu subjektů z databáze, vytiskneme adresy, zkompletujeme zásilky a odešleme v dohodnutém termínu. Zásilka s Vaší nabídkou se tak dostává do ruky přesně vymezené cílové skupině Vašich potenciálních partnerů a zákazníků. Termín dodání je obykle stanoven dohodou s ohledem na požadavky zákazníka..
 
© Deneb 2015