ČASOVÁNÍ PROCEDUR


Modul slouží k načasování pacientovi lékařem předepsaných procedur s ohledem na požadavky lékaře a kapacitní možnosti lázeňského provozu při respektování požadovaných návazností a kontraindikací procedur.

 

 

Základní funkce modulu:

 

• automatické časování procedur pacientovi na zadané období
• ruční časování umožňuje obsluze načasovat procedury podle vlastní úvahy
• zadání výkonů pacientovi
• opravy načasovaných procedur a výkonů (rušení vybraných procedur nebo výkonů pacienta, dočasování dalších procedur automatickým nebo ručním časováním, zadání dalších výkonů)
• zobrazení a tisk načasovaných procedur a výkonů v českém nebo cizím jazyce (včetně azbuky)
• rezervace procedur pro pacienta
• nastavení procedur (místa, názvy, zkratky, typy, piktogramy pro tisk, kódy zdravotní pojišťovny, kontraindikace, ceny) a jejich režimů (začátky, délky, pohlaví, kapacity) umožňuje zadat jakýkoliv typ procedury a ovlivnit způsob načasování procedury
• nastavení výkonů (názvy, zkratky, kódy zdravotní pojišťovny, ceny) poskytuje možnost zadání lékařských kontrol, EKG apod.
• nastavení ubytovacích, stravovacích a vizitových míst
• nastavení pochůzkových časů mezi procedurami, ubytovacími, stravovacími a vizitovými místy
• dočasné nebo stabilní nastavení procedur mimo provoz v určitém časovém rozmezí
• zpětné uvedení procedur nastavených mimo provoz do provozu
• změna kapacity procedury, přidání neplánovaného času procedury, změna pohlaví procedury
• přehled obsazených, neobsazených časů, kapacitní poměry jednotlivých procedur
• přehled vytíženosti a obsazenosti jednotlivých procedur nebo po definovaných skupinách
• přehled procedur nastavených mimo provoz
• statistika pacientů (nástupy a stavy podle typu pacienta, načasované procedury pacientů včetně cen)
• statistika lékařů (nástupy a stavy podle typu pacienta pro jednotlivé lékaře)
• statistika procedur (zpětná vytíženost, úhrada za procedury a výkony - vnitropodniková fakturace)
• zdravotní pojišťovna (podklady pro formuláře, automat. export procedur a výkonů do programu zdravotní pojišťovny)
© Deneb 2015