POKLADNA

 

Modul je určen k hotovostním finančním operacím. Prostřednictvím tohoto modulu jsou prováděny hotovostní úhrady služeb z ostatních modulů LIS. Vede korunové i valutové pokladní knihy, směnárnu a sklad drobného zboží k prodeji.
Může fungovat samostatně nebo s kterýmkoliv modulem, především s LIS-Hotel.
Zajišťuje denní uzávěrky a odvod tržeb.

 

Základní funkce modulu:

 

• úhrada služeb z ostatních modulů LIS
• drobný prodej
• evidence plateb kartou
• směnárna
• evidence drobného zboží
• odvod tržeb
• denní a měsíční uzávěrka
• načítání telefonních hovorů hrazených hotově (hovory hostů i zaměstnanců)
• telefonní kreditní systém

 
© Deneb 2015